Скачать macduri qali.mp3

 • 0:39 Zura Saluqvadze - macduri qali
 • 5:57 Suha - Qali Ajy
 • 4:26 Qalindaba - Akenivike La  
 • 5:24 Qalindaba - Impi Isiningi  
 • 5:47 Qalindaba - Kanti Kwenzenjani  
 • 4:30 Qalindaba - Ziphethe Kanjani  
 • 5:02 Qalindaba - Sekudibene Ingwe Nengwenyama
 • 4:21 Qalindaba - Asambeni Siyovota
 • 4:17 Qalindaba - I-Lift Eyodumweni
 • 4:55 Qalindaba - Mina Ngnenkinga Kulendawo
 • 4:39 Qalindaba - Sazabalaza
 • 4:22 Qalindaba - Nginone Ngani  
 • 4:13 Qalindaba - Inhliziyo Zabantu Zimbi  
 • 5:01 Qalindaba - Uzothola Malini  
 • 4:19 Qalindaba - Umculo Wami Nadumolwam
 • 4:39 Qalindaba - Yebongyavuma Futh Amalanga Okphilakwam
 • 4:33 Qalindaba - Kodwa Wemtanam Ungenweyin Na
 • 5:16 Qalindaba - Wangishaya Umhlaba  
 • 4:17 Qalindaba - Uze Ubenami  
 • 5:53 Qalindaba - Zidedele  

Исполнители