Скачать parviz meyxana.mp3

 • 5:23 Parviz Nezakati - Ishallare
 • 2:10 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Bayat-E Tork
 • 6:31 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Segah, Pt. 6
 • 3:15 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Homayoon
 • 1:46 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Shour & Abouata
 • 3:39 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Segah, Pt. 5
 • 4:44 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Homayoon, Pt. 2
 • 4:48 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Shoushtari
 • 4:22 Parviz Yahaghi - Chaharmezrab Bayat-E Tork, Pt. 4
 • 0:55 Parviz Yahaghi - Naleye Shangir, Pt. 1
 • 0:48 Parviz Yahaghi - Naleye Shabgir, Pt. 2
 • 3:52 Yunus Pers, Parviz Nazarov - Ты и я
 • 3:42 dalt krov - Bal Qap (meyxana)
 • 4:29 Koorosh Matin - Chaharmezrab Nava
 • 2:10 Koorosh Matin - Nahoft Improvisation
 • 3:53 Koorosh Matin - Bayat Tork-Dashti Improvisation
 • 1:02 Koorosh Matin - Dashti II Improvisation
 • 5:25 Koorosh Matin - Tasnif: Mihan
 • 7:05 Koorosh Matin - Flight
 • 2:15 Koorosh Matin - Chaharmezrab Bayat Tork

Исполнители